Výhody

 

Přehled o trhu v reálném čase Více než 56.000 IT produktů od 300 výrobců Vám zaručuje perfektní přehled o trhu. Chráněný přístup do systému bios® nabízí Vám a autorizovaným zaměstnancům přístup k sortimentu IT zboží, sladěnému s Vašimi potřebami, od specificky konfigurovaných PC, přes software a licence až např. k standardní barevné kartuši. Zde si můžete vybrat zboží za denně aktuální ceny kliknutím myši - samozřejmě s možností napojení na Váš systém hospodaření včetně individuálních statistik a vyhodnocení a s digitálně podepsanými elektronickými fakturami se všemi prvky, dle platných zákonů.

Integrovaná, parametrizovaná uživatelská správa,
management dodacích a fakturačních adres, variabilní dvoustupňové schvalovací řízení a další profesionální funkce nabízejí možnost provádět rutinní nákupy rychle, efektivně a především elektronicky. Kromě toho je kdykoliv možné napojení systému bios® na Váš systém ERP pomocí libovolného standardizovaného rozhraní. Tak může probíhat také výměna objednávek nebo fakturačních dat pomocí datových toků XML, což vede k dalšímu zrychlení interních procesů. Navíc Vám nabízíme naše integrované řešení IT-Assetmanagement
pro zobrazení a správu kompletních cyklů životnosti IT.

 
 
 

Zmenšení objemu manuálních administrativních činností

• jednoduché, jasně definované procesy
• redukce chyb při přenosu informací
• zabránění chybám
• zkrácení objednacích a procesních časů
• zlepšení kontrolních a vyhodnocovacích možností
• snížení nákladů a svázání objemů
• sjednocení a optimální využití rámcových smluv
a dodacích podmínek


 

Plynulá integrace Back-End

• žádná instalace softwaru - stačí přístup k internetu
• plná integrace do hospodářského, příp. finančního systému zákazníka
• používání standardizovaného rozhraní
• výměna elektronických dokladů na několika úrovních až po digitalizované
faktury s elektronickým podpisem (při dodržení všech právních předpisů)

Transparentní IT-Assetmanagement (volitelně).

• jistota stavu zásob
• licenční jistota
• snižování nákladů (procesní a pořizovací náklady)
• bezpečnost IT