Prohlášení o ochraně dat

Informace o ochraně dat

Vítáme Vás na naší webové stránce. Těší nás Váš zájem o naši firmu. Abyste měli dobrý pocit ze zacházení s Vašimi osobními daty, vysvětlíme Vám, co se s Vašimi daty děje a jaká bezpečnostní opatření pro jejich ochranu provádíme. Kromě toho Vás informujeme o Vašich právech v souvislosti se zpracováním těchto dat.

 

Osobní data

Pokud navštívíte naši webovou stránku, nepotřebujeme zpravidla žádná Vaše osobní data. Bereme na vědomí pouze jméno poskytovatele Vašeho internetového servisu a webové stránky, které u nás otvíráte. Přitom zůstáváte jako uživatel internetu anonymní, protože tyto informace vyhodnocujeme pouze pro statistické účely (např. počet otevření jednotlivých webových stránek). Osobní data, jako je např. firma, jméno, ulice, PSČ, město, stát, telefon, fax, e-mailová adresa apod., jsou shromažďována pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete, např. při přihlášení k užívání některé služby, jako je odebírání informačního zpravodaje apod. Existuje však neustále možnost používat alternativní a bezpečnější infomační cesty (např. dopisy nebo fax).

 

Uživatelské profily / Svolení

Nezřizujeme uživatelské profily. Pokud budeme mít napříště v úmyslu zřizovat uživatelské profily, budeme Vás o tom při otevření naší webové stránky včas informovat, abyste měli možnost, s tím nesouhlasit. V tom případě budeme samozřejmě respektovat Vaše přání a profil pro Vás nezřídíme. Budeme shromažďovat, zpracovávat nebo používat Vaše data pro účely poradenství, reklamy nebo výzkumu trhu pouze po Vašem předchozím svolení. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

 

Cookies

Naše internetové stránky používají na několika místech tzv. cookies. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příznivá, efektivní a spolehlivá. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači (které Váš prohlížeč uloží lokálně na Váš pevný disk). Cookies nezpůsobují počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Zpravidla ale můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče, pokud raději nechcete cookies připustit. I tak můžete bez omezení využívat nabídky naší internetové stránky.

 

Webtrekk

Naše webová stránka používá Webtrekk, analytickou službu firmy Webtrekk GmbH pro účely získávání statistických dat o používání naší webové stránky, abychom mohli naši nabídku příslušně optimalizovat. Data jsou poskytována firmě Webtrekk GmbH pro provedení statistiky. Firma Webtrekk GmbH je certifikována na ochranu dat v oblasti Web-Controlling. Získávání Vašich dat probíhá pomocí jednoho pixelu, který je vložen na stránku. Pouze Vaše IP adresa je anonymně uložena a předána. Identifikace Vaší osoby přitom není možná. Webtrekk používá tzv. „Session-Cookies“, které se smažou při zavření prohlížeče. Totéž platí pro „Last-Click-Cookies“. Kromě toho se používají „Ever-Cookies“, jejichž životnost nepřekračuje 6 měsíců a které se smažou nejpozději po uplynutí definovaného počtu použití. Cookies jsou pseudonymy dle § 15 odst. 3 TMG. Pomocí nositele pseudonymu nedochází ke slučování uživatelských dat s jinými daty. Data budou smazána, pokud jejich uložení pro účely pořízení analýzy již není zapotřebí nebo pokud to uživatel požaduje. Souhlas se získáváním dat lze kdykoliv odvolat. Pro vyloučení z programu Webtrekk Web-Controlling se používá "cookie" s názvem „webTrekkOptOut“ od webtrekk.net. Nesouhlas trvá tak dlouho, dokud "cookie" nesmažete. Pokud se nechcete zúčastnit programu Web-Controlling, klikněte, prosím, na tlačítko "nesouhlasím".

nesouhlasím
 

Využití a poskytování osobních dat / Účelové využití

Všechna osobní data, která nám poskytnete za účelem využívání naší webové stránky, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze k tomuto účelu. Dbáme přitom na to, aby se tak dělo pouze v rámci platných právních předpisů, příp. s Vaším svolením.

 

Právo na informace

Na požádání Vám můžeme písemně sdělit, jestli a jaká Vaše osobní data jsou u nás uložena.

 

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webová stránka obsahuje také jasně rozeznatelné odkazy na internetové vstupy jiných firem. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto také nemůžeme za tyto obsahy přijmout žádnou zodpovědnost. Za obsahy těchto stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na které existuje odkaz, byly v době vytvoření odkazu ověřeny na možná znatelná porušení práva. V době vytvoření odkazu nebylo možno rozeznat žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahu těchto stránek není však bez konkrétních vodítek o porušování práva možná. Pokud se dozvíme o porušování práv, budou takovéto odkazy neprodleně odstraněny.

 

Bezpečnostní zásady

Abychom ochránili u nás uložená data našich zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem nepovolaných osob, učinili jsme příslušná technická a organizační opatření. Bezpečnostní úroveň je průběžně prověřována ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobována novým bezpečnostním standardům.

Další otázky?

V případě potřeby se můžete obrátit také přímo na našeho pověřeného zástupce pro ochranu dat, který Vám rád odpoví na Vaše otázky. privacy@bechtle.com